STUDENTCAR

Automobilový brand zaměřený na experimentální vozidla, fungující pod Katedrou materiálů a technologií pro automobily na Fakultě materiálově-technologické VŠB-TUO. Více o StudentCar.

.

Katedra materiálů a technologií pro automobily (632)

Nabízíme bakalářské, inženýrské a doktorské studium, zaměřené na vývoj automobilů.

Zájemci o studium mohou podat přihlášku na stránce prihlaska.vsb.cz kde vyberou:
Fakulta materiálově-technologická – program Materiály a technologie pro automobilový průmysl /B0715A270007/.

.

PODAT PŘIHLÁŠKU

.

.

Navštivte náš FACEBOOK a INSTAGRAM.

.

.

.

Fakulta materiálově-technologická Katedra materiálů a technologií pro automobilyWWW server aktualizován dne 25. 5. 2022-08:22 - Tato stránka aktualizována dne 25. 5. 2022-08:22 - Webmaster&Webdesign - Jiří Kulhánek